• Kişisel Bilgiler

    Emre Baturay Altınok, 2001-2002 Döneminde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, 2003 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. Altınok&Katayıfçı Hukuk Bürosu’nun kurucu ortaklarından olan Emre Baturay ALTINOK, İdare ve Vergi Hukuku; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Fikri ve Sınai Haklar Hukuku; Çevre ve İmar Hukuku; Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku; Koruma Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Bunun yanında Hukuk, Ceza alanlarında bilirkişilik yapmakta, Şirket ve Kurum’lara müşavirlik hizmeti vermektedir. Aynı zamanda,  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler, İş Hukuku alanlarında Yüksek Lisans Eğitimi’ne devam etmektedir.