• Kişisel Bilgiler

    Hilal Ceylan, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, 2013 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. Altınok&Katayıfçı Hukuk Bürosu’nda Kıdemli Avukat olarak çalışmalarına devam eden Hilal Ceylan , İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, İdare Hukuku alanlarında uzmanlaş olup, halen  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Yüksek Lisans Eğitimi’ne devam etmektedir.