• Kişisel Bilgiler

    2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hâlihazırda Ankara Barosu’nda staj eğitimine devam etmekte olup, başta İş ve Sosyal Güvelik Hukuku olmak üzere, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kambiyo Hukuku, Ticaret Hukuku ve Aile Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

    Eğitim Bilgileri:

    • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) Yüksek Lisans Programı  (2017-   )                           
    • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  (GABNO: 3.24)  (2013-2017)