• Kişisel Bilgiler

  Zeliha ARAS ALTINOK (Phd. Candidate)

  2008 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Av. Zeliha ARAS ALTINOK, 12 yılı aşkın süredir avukatlık mesleği kapsamındaki çalışmalarını elektrik piyasası ve doğalgaz piyasası mevzuatı başta olmak üzere regülasyon hukuku ve imar ve planlama hukuku üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu kapsamda, ARAS ALTINOK, projeleriin geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve faaliyet aşamasında (geliştirme, yatırım ve işletme safhaları) avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunarak olası dava ve uyuşmazlıktan önce önleyici hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ARAS ALTINOK, aynı üniversitede idare hukuku alanında yüksek lisans programını tamamlamış olup aynı alanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora eğitimine kabul edilmiş, doktora yeterlilik aşamasını tamamlamış, tez aşamasına geçmiştir. İdare hukuku alanındaki akademik çalışmaları nedeni ile ALTINOK, ilgili idarelerin düzenleme (mevzuat ve/veya yönetmelik ile düzenleyici işlemlerin hazırlanması) yetkisi ve kamu hizmetinin özel hukuku tüzel kişileri aracılığı ile gördürülmesi usulü üzerinde çalışmalarını derinleştirmiştir.

  ALTINOK, güncel olarak elekrikli araç şarj istasyonları ve elektrik depolama tesisleri hakkındaki faaliyetlere hukuki danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, biyokütle) özelinde projelerin ve davaların hukuki yönetimi, elektrik ve doğalgaz piyasasına regülasyona tabi piyasada faaliyet gösteren şirketlerin özelleştirilmesi öncesi ve sonrası iş ve işlemlerinde (ihale mevzuatının değerlendirilmesi, dosyaların oluşturulması ve ihale neticesinde hisselerinin devralınması) hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi ve bu şirketlerin regüle piyasada mevzuata uygun tutum ve davranışları ile mevzuat değişikliklerine ilişkin görüş ve değerlendirilmelerinin hukuken incelemesi, şirketin faaliyetlerine ilişkin olarak ticari ve tüketici sözleşmelerinin hazırlanması, ilgili idareler ile yapılacak sözleşme ve protokollerin incelenmesi hakkında düzenli olarak hukuki danışmanlık vermektedir.

  Ayrıca, elektrik ve doğalgaz piyasası başta olmak üzere regülasyona tabi olarak ya da üretim faaliyeti kapsamındaki piyasada faaliyet gösterecek şirketin ya da elektrik üretim şirketinin faaliyetlerinin hayata geçmesi ve/veya devamı için gereken ilgili idarelerce tesis edilecek izin ve ruhsatların alınması, imar planlarının hazırlanması ve imar planı değişikliklerinin yapılması, imar planı notlarının oluşturulması ile yapı ruhsatının temini, ÇED raporunun hazırlanması ve ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu Kararlarının temini, bağlantı görüş ve bağlantı, sistem kullanım sözleşmelerinin imzalanması süreçlerinde de hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  Tüm bunların yanı sıra ARAS ALTINOK, belirtilen alanlardaki uyuşmazlıklar, idari veya adli yargıda ortaya çıkan davalar, arabuluculuk ve tahkim uyuşmazlıklarında da avukatlık hizmeti sunmaktadır.