• 5 yıllık İzin Ücreti Kararı

    Maliye Bakanlığı'nın işten ayrılan kamu işçilerinin işlerinden ayrıldığında sadece geriye d&ouml;n&uuml;k 2 yıllık izin &uuml;cretini &ouml;demesini &ouml;ng&ouml;ren genelgesini iptal etti. Şimdi milyonlarca kamu iş&ccedil;isi dava a&ccedil;ıp 5 yıllık izin haklarını alabilecek.</p>


    <p>Danıştay&nbsp;8. Dairesi, kamuda &ccedil;alışan iş&ccedil;ilerin yıllık izin &uuml;cretleriyle ilgili bir davada, &ccedil;arpıcı bir karara imza attı. Danıştay, 1995 yılından bu yana kamuda &ccedil;alışan iş&ccedil;ilerin işlerden ayrılması halinde sadece &ldquo;Son hizmet yılı ve bir &ouml;nceki yılda kullanılmayan yıllık izin &uuml;cretlerini &ouml;denmesini&rdquo; &ouml;ng&ouml;ren, Maliye Bakanlığı&rsquo;nın genelgesini iptal etti. Avukat Emre Baturay Altınok, bu kararla işten ayrılan kamu iş&ccedil;ilerin dava a&ccedil;arak, ge&ccedil;mişe d&ouml;n&uuml;k yıllık izin &uuml;cretlerini talep edebileceğini s&ouml;yledi.</p> <p><strong>DANIŞTAY&#39;A DAVA A&Ccedil;TI</strong></p> <p>T&Uuml;BİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstit&uuml;s&uuml;nde İş Kanuna tabi olarak &ccedil;alışan &uuml;&ccedil; iş&ccedil;i, 8 Şubat 2012&rsquo;de işinden ayrıldı. İş&ccedil;iler, işten ayrıldıktan sonra idareye başvurarak, &ldquo;kullanılmayan t&uuml;m izin &uuml;cretlerini&rdquo; talep ettiler. Ancak T&Uuml;BİTAK iş&ccedil;ilere, &ldquo;Son hizmet yılı ile bir &ouml;nceki yılda kullanılmayan yıllık izin &uuml;cretlerini &ouml;denebileceğini&rdquo;, daha &ouml;nceki yıllara ait &uuml;cretlerini &ouml;demeyeceğini bildirdi. T&Uuml;BİTAK, bu kararına gerek&ccedil;e olarak da Maliye Bakanlığı&rsquo;nın B&uuml;t&ccedil;e ve Kontrol M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;n&uuml;n 13 Nisan 1995 tarihli genelgesini g&ouml;sterdi. Bunun &uuml;zerine iş&ccedil;ilerin avukatı Altınok, s&ouml;z konusu genelgenin iptal edilmesi talebiyle Danıştay&rsquo;a dava a&ccedil;tı.</p> <p><strong>HUKUKA UYGUN DEĞİL</strong></p> <p>Danıştay 8. Dairesi de oy birliği ile s&ouml;z konusu genelgenin iptaline karar verdi. Ge&ccedil;en hafta taraflara tebliğ edilen kararda, yıllık &uuml;cretli izin hakkının kullanmaktan vazge&ccedil;ilmeyecek Anayasal bir hak olduğuna dikkat &ccedil;ekilerek, ş&ouml;yle denildi:<br /> &ldquo;Hizmet akdinin sona ermesi artık izin hakkının kullanılmasına olanak bulunmaması nedeniyle daha &ouml;nce kullanılmayan yıllık izinlere ait &uuml;cretin, bu &uuml;crete ilişkin zamanaşımı s&uuml;resi olan akdin feshi tarihinden geriye doğru beş yıl i&ccedil;erisinde kalmak kaydıyla iş akdinin sona erdiği tarihteki &uuml;cret &uuml;zerinden ilgiliye topluca &ouml;denmesi yasal bir zorunluluk olup, dava konusu genelge ile iş akdi sona eren kamuda g&ouml;revli bulunan iş&ccedil;ilere sadece ayrıldıkları yıl ile bir &ouml;nceki yıla ait izin &uuml;cretinin &ouml;denebileceği şeklinde getirilen sınırlayıcı d&uuml;zenlemede hukuka uygun bulunmamaktadır. A&ccedil;ıklanan nedenlerle Maliye Bakanlığı&rsquo;nın 13 Nisan 1995 tarihli 7498 sayılı Genelgenin oy birliği ile iptaline karar verildi.&rdquo;</p> <p><strong>DAVA A&Ccedil;ILABİLİR</strong></p> <p>Avukat Altınok, Danıştay&rsquo;ın kararının kamu &ccedil;alışanları a&ccedil;ısından son derece &ouml;nemli olduğunu belirterek, &ldquo;Bu, dava konusu genelgeye dayanarak kendilerine &ouml;deme yapılmayan t&uuml;m &ccedil;alışanların yıllık izin &uuml;creti hakkını koruyan bir karardır. İş s&ouml;zleşmesinin sona ermesinde bu yana 5 yıl ge&ccedil;memiş olan ve dava konusu genelge uyarınca işten ayrıldığı yıl ile bir &ouml;nceki yıl dışındaki yıllık izin &uuml;cretleri kendilerine &ouml;denmeyen t&uuml;m &ccedil;alışanlar iş mahkemelerine dava a&ccedil;arak i&ccedil;eride kalan kalan izin &uuml;cretlerini tamamını alabilirler&rdquo; dedi.</p> <p><strong>GENELGE İPTAL EDİLSİN</strong></p> <p>Avukat Emre Baturay Altınok, Danıştay&rsquo;a verdiği dava dilek&ccedil;esinde, idari işlemin dayanağı olan genelgenin iş&ccedil;iler a&ccedil;ısından olumsuz sonu&ccedil;lar doğurduğunu ve bu nedenle s&ouml;z konusu genelgenin iptalini istedi. Altınok dilek&ccedil;esinde, &ldquo;Davalı İdarenin işlemine dayanak g&ouml;sterilen dava konusu genelge dolayısıyla menfaati ihlal edilen m&uuml;vekkillere y&ouml;nelik tesis edilen olumsuz idari işlemler ile dayanak genelgenin uygulanmasının, davacılar a&ccedil;ısından telafisi g&uuml;&ccedil; ve imk&acirc;nsız zararları doğurduğu ger&ccedil;eği de dikkate alınmalıdır&rdquo; denildi.</p> <p><strong>Mesut Hasan BENLİ / ANKARA<br /> <a href="http://www.hurriyet.com.tr/5-yillik-izin-ucreti-karari-28555213">H&uuml;rriyet</a> 27 Mart 2015&nbsp;</strong></p>