• Sağlıkta Devrim Gibi İptal Kararı

  Avukat Edip Katayıfçı, Ankara'da bir Özel Sağlık Merkezi'nin Mesul Müdürlüğü'nü yürütmekte olan Plastik Cerrah Uzmanı müvekkili adına açtığı dava ile sağlıkta devrim gibi bir karara imza attı.


  Avukat Edip Katayıfçı, Ankara'da bir Özel Sağlık Merkezi'nin Mesul Müdürlüğü'nü yürütmekte olan Plastik Cerrah Uzmanı müvekkili adına açtığı dava ile sağlıkta devrim gibi bir karara imza attı. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin 16.maddesinin 'mesul müdür, mesul müdürlük görevini yürüttüğü sağlık kuruluşu dışında başka bir yerde çalışamaz' diyen 3.fıkrası'na Danıştay'dan iptal.

  Ankara'da bir Özel Sağlık Merkezi'nin Mesul Müdürlüğü'nü yürütmekte olan Plastik Cerrah Uzmanı, Merkezi’nin ameliyathanelerinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Ek: R.G.- 10.03.2010-27517, Ek-9 Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi’ne göre bir kısım ameliyatları yapabildiğini; plastik cerrahi dalının yapması gereken (liposuction, karın germe, kaş ve yanak asma- kaldırma, yüz germe gibi) bir çok ameliyatı gerçekleştiremediğini; bu nedenle mesul müdür olarak çalıştığı 08:00-17:00 saatleri dışında kalan saatlerde cerrahi merkezinde gerçekleştiremediği operasyonları gerçekleştirebilmesi için kendisine hastane gösterilmesini ve gösterilecek bu hastanede Mesul Müdürlük mesai saatleri dışında çalışabilmesi için çalışma belgesinin çıkarılmasını veya çalışmakta olduğu cerrahi merkezinin ameliyathanelerinde plastik cerrahi dalının yapabileceği tüm operasyonları gerçekleştirebilmesi için gerekli izinlerin verilmesini” talep etmiştir.

  Talebi reddedilen doktor vekili Av.Edip Katayıfçı aracılığı ile Danıştay'a açmış olduğu davada davaya konu olan düzenleme iptal edilmiştir.

  Av.Edip Katayıfçı'nın istanbulgercegi.com'a yapmış olduğu açıklama şöyle:

  Müvekkilimiz, Ankara'da bulunan özel bir sağlık merkezinin mesul müdürü olarak görev yapmakta. Görev yapmakta olduğu sağlık merkezinde hangi ameliyatları yapabileceği Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğinin ek-9'daki tablosunda sayılmış. Bu listede çok zor olan ameliyatlara nazaran çok daha kolay olan bir takım ameliyatlar sayılmamış. Dolayısıyla müvekkil bu ameliyatları, mesul müdürü olduğu sağlık merkezinde yapamadığı için kendisine gösterilecek bir hastanede yapmak için başvuruda bulundu. 

  Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin 16.maddesinin 3.fıkrası der ki; mesul müdür, mesul müdürlük görevini yürüttüğü sağlık kuruluşu dışında başka bir yerde çalışamaz. Dolayısıyla idari başvurumuz bu yönetmelik maddesi de dayanak gösterilerek reddedildi.

  Dava da hem ret kararının hem de ret kararına dayanak yapılan yönetmeliğin 16/3 maddesi ile yönetmeliğin eki olan cerrahi müdahaleler listesi ek-9'un "eksik düzenleme dolayısıyla" iptalini istedik.

  İlgili yönetmelik maddesi, mesul müdürlük görevi yapan hekimlerin çalışma hürriyetini sınırlandırmakta. (Yönetmeliğe göre mesul müdür, sadece hekim olabilir)

  Ayrıca 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun 12.maddesinde, hekimlerin nerelerde ve hangi seçenekler doğrultusunda çalışacakları belirtilmiştir. Bu maddeye aykırı bir şekilde çalışmayı sınırlandıran bir yönetmelik maddesi olamayacağını dile getirdik.

  Açmış olduğumuz dava doğrultusunda Danıştay On Beşinci Daire, Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin 16.maddesinin 3.fıkrasnın iptaline karar verildi.

  Böylece, Türkiye'de bulunan tüm özel sağlık kuruluşlarının mesul müdürleri (ki hepsinde bulunması zorunludur) artık mesai saatleri dışında başka bir özel hastanede de çalışabilecekler. Bu kararla birlikte mesul müdür olduğu yerde yapamadığı ameliyatları bu özel hastanelerde de yapabilecekler. İptal ile söz konusu imkanların önü açılmıştır.

  Dava sonucunun ülkedeki tüm hekimlere yüklenmek istenen aşırı ve haksız yüklerin aksine olumlu bir yönü bulunmaktadır. Ülkenin sağlık politikası yerle bir olmak üzereyken ve bu önemli alanın vefakar çalışanları olan doktorlar, aynı zamanda Türkiye'nin en zor eğitimini gördükten sonra hak ettikleri maddi ve manevi değerleri göremezken bu yönde alınan bir kararın tüm doktorlar ve sağlık camiası açısından oldukça önemli olduğunu düşünmekteyim' dedi...

  Vişne Haber Ajansı - Çiçek Güçlü

   

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php55/usr/lib64/php/modules/i360.so' - /opt/alt/php55/usr/lib64/php/modules/i360.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0