İdare Hukuku


Altınok Katayıfçı Hukuk Bürosu, çeşitli idari uyuşmazlıkların çözümü konusunda uzmanlaşmıştır. Bu kapsamda,  kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar karşısında bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengesini, bireyi ön planda tutmak suretiyle gerçekleştirmeye gayret eden büromuz; her türlü idari başvurunun yapılması ve takibi, itiraz süreçlerinin işletilmesi, iptal davası ve tam yargı davası açılması ile bu davaların sonuçlandırılması konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.