Vergi Hukuku


Vergi ihtilaflarının çözümlenmesi konusunda geniş birikim ve tecrübeye sahip olan büromuz, vergi hukuku kapsamına giren tüm kamu gelirlerinin tahsili aşamasında ve vergi yükümlülüğüne aykırılıklar neticesinde uygulanan cezai yaptırımlarda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Söz konusu hizmetin kapsamına, idari başvuru ve itiraz süreçleri ile dava takibinin yanı sıra uzlaşma süreçleri de girmektedir.