• SGK Fesih Kodları

  İş sözleşmesinin ne sebeple sona erdiği hem işveren hem de işçi açısından büyük önem taşır. Özellikle sözleşmenin sona ermesinden sonra işçinin işsizlik maaşına hak kazanıp kazanamayacağı ve bu olasılığın hangi koda denk geldiği uygulamada pek bilinmemektedir.

  Aşağıdaki tabloda SGK fesih kodları ve sebepleri ile hangi hallerde işsizlik maaşına hak kazanılacağı gösterilmiştir.

   


  İşten Çıkış Kodu

  İşten Çıkış ve Fesih Nedenleri

  Kıdem Tazminatı

  İhbar Tazminatı

  İşsizlik Maaşı

  1

  Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

   

   

   

  2

  Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

   

   

   

  3

  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

   

  *

   

  4

  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

  +

  * *

  +

  5

  Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

  +

   

  +

  8

  Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle

  +

   

   

  9

  Malulen emeklilik nedeniyle

  +

   

   

  10

  Ölüm

  +

   

   

  11

  İş kazası sonucu ölüm

  +

   

   

  12

  Askerlik

  +

   

  * * *

  13

  Kadın işçinin evlenmesi

  +

   

   

  14

  Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

  +

   

   

  15

  Toplu işçi çıkarma

  +

  * *

  +

  16

  Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

   

   

   

  17

  İşyerinin kapanması

  +

  * *

  +

  18

  İşin sona ermesi

  +

  * *

  +

  19

  Mevsim bitimi  (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

   

   

   

  20

  Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

   

   

   

  21

  Statü değişikliği

   

   

   

  22

  Diğer nedenler

   

   

   

  23

  İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

  +

   

  +

  24

  İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

  +

   

  +

  25

  İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

  +

   

  +

  26

  Disiplin Kurulu kararı ile Fesih

   

   

   

  27

  İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

  +

   

  +

  28

  İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

  +

   

  +

  30

  Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

   

   

   

  31

  Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

  +

  +

  +

  32

  4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

  +

  +

  +

  33

  Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

  +

   

  +

  34

  İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

  +

  +

  +

  35

  6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler

  +

   

   

  36

  KHK ile işyerinin kapatılması

   

   

   

  37

  KHK ile kamu görevinden çıkarma

   

   

   

  38

  Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma

   

   

   

  39

  696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

   

   

   

  40

  696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

  +

  +

  +

  41

  Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle  işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.

   

   

   

  42

  İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

   

   

   

  43

  İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

   

   

   

  44

  İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

   

   

   

  45

  İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

   

   

   

  46

  İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

   

   

   

  47

  İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

   

   

   

  48

  İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

   

   

   

  49

  İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

   

   

   

  50

  İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

   

   

   

  * İhbar öneline uyulmaz ise işveren kazanır.

  ** İhbar öneline uyulmaz ise işçi kazanır.

  *** Askerlik sonrasında alınabilir.

  KAYNAK: http://www.muhasebetr.com/sgk-isten-cikis-kodlari/

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php55/usr/lib64/php/modules/i360.so' - /opt/alt/php55/usr/lib64/php/modules/i360.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0