Ceza Hukuku


Altınok Katayıfçı Hukuk Bürosu ceza hukuku alanında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda öngörülen suçların soruşturma ve kovuşturma evrelerinden infaz aşamasına kadar tüm iş ve işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.