Gayrimenkul Hukuku


Altınok Katayıfçı Hukuk Bürosu; başta kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri olmak üzere gayrimenkulü konu alan tüm sözleşmelerin hazırlanmasında ve bu sözleşmelerden doğan hukuki uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra; el atmanın önlenmesi davaları, istirdat davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, ecrimisil davaları, tapu tescili ve iptali davaları, kira tespiti ve kiranın uyarlanması davaları, tahliye davaları ile kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklara konu davalarda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.