Memur ve Disiplin Hukuku


 Altınok Katayıfçı Hukuk Bürosu; memurların atama ve nakilleri, haklarında yürütülecek olan disiplin soruşturmaları ile soruşturma aşamasında bağlı bulundukları kuruma vermek zorunda oldukları savunmaları hakkında ve bu soruşturmalar neticesinde alacakları disiplin cezaları, sicil, özlük veya parasal hakları konu alan davalar ile tazminat davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.