Fikri ve Sınai Haklar Hukuku


Altınok Katayıfçı Hukuk Bürosu; fikri ve sınai hakların korunması konularında, özellikle de fikri hakkın ihlalinde bu ihlalin sonlandırılması, kötü niyetli tescil durumunda tescilin iptali ile yapılacak başvurulara itiraz edilmesi, yapılan itirazlara cevap verilmesi ve başvuruların reddi halinde yapılması gereken itirazlar konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.