İcra-İflas Hukuku


Altınok Katayıfçı Hukuk Bürosu; kurumsal ve bireysel nitelikli alacakların tahsili, şahsi ve ayni teminatların paraya çevrilmesi ile mahkeme kararlarının uygulanmasının sağlanması konularındaki takip süreçlerini hızlı ve sonuca odaklı bir şekilde sonuçlandırmaktadır. Ayrıca şirketlere iflas süreçlerinde de hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.