Miras Hukuku


Altınok Katayıfçı Hukuk Bürosu; vasiyetname hazırlanması, mirasın taksimi, reddi ve mirasçılıktan çıkarılma konuları ile veraset ilamı çıkarılması, tenkis ve istihkak davaları, vasiyetnamenin veya miras sözleşmesinin iptali davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.