• AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLI GÜVEN SORUMLULUĞU

  *Av.Edip Katayıfçı tarafından kaleme alınmıştır.

  Hukuki ilişkiler neticesinde ortaya bir takım hak ve yükümlülükler çıkar. Aydınlatma yükümlülüğü de bir hukuki ilişki neticesinde ortaya çıkabilecek yükümlülüklerden birisi olarak karşımıza çıkar. Kanundan, sözleşmeden ya da dürüstlük kuralından doğabilen bu yükümlülüğün ihlali, zarara sebebiyet verir ve bir sorumluluk gerektirir. Ancak, haksız fiil ve sözleşme sorumluluğu şeklinde ayrıma tabi tutulan sorumluluk hukuku, bazı hukuki ilişkilere uygulanamamaktadır. Nitekim günümüzde öyle hukuki ilişkiler ortaya çıkmaktadır ki, bu ilişkiler dolayısıyla zararlar oluşmakta, ancak oluşan zararın kapsamı ne bir sözleşme ilişkisine dayandırılabilmekte ne de haksız fiilin unsurlarını taşımaktadır. İşte bu bakımdan, taraflar arasındaki bu ilişkiden doğan güvenin korunması ve bu güven ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan zararların tazmini önem arz etmektedir.

  Bu çalışmayla, yükümlülük kavramı ile aydınlatma yükümlülüğünün ne şekillerde ortaya çıkabildiği ele alınmakta, aydınlatma yükümlülüğünün hukuki niteliği üzerinde durulmakta ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sebebiyle taraflar arasında oluşan güven ilişkisinin sebep olduğu güven sorumluluğu incelenmektedir.

  Devamını Oku

 • Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 70 inci Maddesi Değişikliği
 • LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ

  *Av.Edip Katayıfçı tarafından kaleme alınmıştır.

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), ticaret hukukunda önemli değişiklikleri beraberinde getirmiş; ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesini konu alan düzenlemelerde de bir takım değişikliklere gidilmiştir.

  Limited şirketler, sermaye şirketi olarak düzenlenmiş olmalarına rağmen şahıs şirketlerine ait niteliklere de sahiptirler. Özellikle şirketten çıkma ve çıkarılma konuları, anonim şirketlerdeki çıkma ve çıkarılmadan ayrılmakta ve bu konularda şahıs şirketlerinin özellikleri limited şirkete hâkim bulunmaktadır. Bu yönleriyle, limited şirketlerde ortaklık sıfatı, ortaklık sıfatının hangi aşamalarda ve hangi şartlara göre kazanılabileceği ile ortaklık sıfatının kaybedilmesi ve kaybetmenin sonuçları incelenecektir.

   
  Devamını Oku