• Kişisel Bilgiler

  Edip Katayıfçı,  2009 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2010 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. Altınok&Katayıfçı Hukuk Bürosu’nun yönetici ortaklarından olan Edip Katayıfçı; Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

  Çalışmalarında işveren ile işçi ilişkileri kapsamında her iki taraf bakımından gerekli olan materyallerin oluşturulması ve işverenlere iş ilişkilerinin yürütülmesi noktasında danışmanlık hizmeti verilmesi, ticari ilişkilerin yürütülmesi, alacakların takibi ve tahsili, toplumun temel taşı niteliğindeki ailenin ortak çocuk ve edinilmiş mallar bakımından irdelenmesi ve tasfiyesi, ölüme bağlı tasarruflar ile miras hukuku bakımından ortaya çıkacak ya da çıkması muhtemel sorunların belirlenmesi ve çözümü, tüketici haklarının tüketici işlemleri kapsamında korunması, hekimlerin özlük hakları ile hukuki ve cezai sorumluluklarının irdelenmesi kapsamında hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi ve tüm bu alanlar bakımından toplantılara katılım sağlanması, davaların takibi ve yönetimi konularında faaliyet göstermektedir. 

  Ayrıca Ankara Barosu Tüketici Hukuku Sertifika Programına, Türkiye Barolar Birliği Anonim Şirketler Hukuku, İş Hukuku ve Aile Hukuku sertifika programlarına katılmıştır. Özel Hukukun birçok dalına ilgi duyması sebebiyle Kooperatifler Hukuku, Noterlik Hukuku ve Sigorta Hukuku kapsamında da çalışmalar gerçekleştirmektedir.

  Eğitim 

  ·      Başkent Üniversitesi Özel Hukuku Yüksek Lisansı  

  ·      Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Makaleler

  ·     Limited Şirketlerde Ortaklık Sıfatının Kazanılması Ve Kaybedilmesi, Ankara 2015.

  ·     Aydınlatma Yükümlülüğünden Kaynaklı Güven Sorumluluğu, Ankara 2015.

  ·     Kişilik Hakkına Saldırıda Hukuka Uygunluk Sebepleri, Ankara 2015.

  ·     İşveren Vekilliği ve Fazla Çalışma, Ankara 2016.

  ·     Akreditif ve Teminat Mektupları, Ankara 2016.

  ·     Üst Hakkı ve Çeşitleri, Ankara 2016.

  ·     Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi, Ankara 2017.

  ·     Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları, Ankara 2017